Bir sektörde aynı faalietleri, aynı biçimde gerçekleştiren organizasyonlar, müşteri gözünde aynılaşırlar. Bu durumda rekabet için tek yöntem, müşteriye daha düşük fiyatlı ürün sunmaktır. Böylece verimlilik artışı ile elde edilen katma değer, şirketin kârlılığına yansımak yerine genellikle düşük fiyatlı ürün olarak müşterinin eline ulaşır. Müşteri gözünde farklılık yaratacak faaliyet, sisteminin yaratılmasında saklıdır. Rakiplerin taklit etmesi zor olan, böylece sürdürülebilir yüksek kârlılıklar sağlayan doğru işlerin belirlenmesiyle fayda elde edilir. Bu belirlemeyi yapmak ve karar alma sürecinde organizasyonun kendi faaliyetlerini özdeğerlendirmek, yakın ve uzak çevresini sektör analizini yapmak sistematik olarak değerlendirmesiyle olacaktır.

İşte tam bu noktada ANKA FUAR sizin için çözüm ortağı olarak firma durum analizlerinizi yaparak pazardaki gerçek yerinizi ortaya koyar.